Att klippa vass är bra för miljön. När du klipper grön vass under sommaren minskar även mängden fosfor med upp till 9 kg och mängden kväve med upp till 100 kg per hektar.

Minskad reproduktion

Minskat bete vid stränderna samt övergödning leder till att vass breder ut sig mer och mer. När vassbeståndet växer sig tätt blir det dessutom dyigt, brist på syre och det är svårt för fiskar och andra djur att leva och reproducera sig där. 

vass och dess miljöpåverkan
vass orsakar övergödning

Minskad övergödning

Ett forskningsprojekt vid SLU i Alnarp, Sverige har kommit fram till att skörd och bortförsel av våtmarksvegetation, så som vass, bidrar till att minska risken för övergödning. När bladvass skördas förbättras våtmarkens rening  samtidigt som vassen kan användas som biomassa. Att klippa vass är därför bra för miljön.

Ta hand om vassen

Det är viktigt att den skördade vassen tas upp på land så att inte näringsämnena som finns i vassen läcker tillbaka till vattnet och bidrar till fortsatt övergödning.  

Färsk vass kan komposteras och användas som jordförbättringsmedel.

samla in vassen
Röja vass

Kontakta oss

Patrik Fellman +358 404859351

Vi hjälper dig med vass på hela Åland

Brändö – Eckerö – Finström – Föglö – Geta – Hammarland – Jomala – Kumlinge – Kökar -Lemland – Lumparland – Mariehamn – Saltvik – Sottunga – Sund – Vårdö  

vass.ax en del av Nygårds Sommarö AB

Nygårds Sommarö AB, Föglövägen 1260, 22710 Föglö

FO-nummer 3228235-6